Telewizja na Islandii - RUV Sjonvarpid

http://radiacja.blogspot.com/2012/03/islandzka-telewizja-ruv-sjonvarpid.html
Od paru tygodni w niekodowanym przekazie satelitarnym można odbierać program publicznej telewizji islandzkiej RUV - Sjonvarpid. Sygnał dostępny jest na satelicie Thor (jak skandynawski bóg), stacjonującym na pozycji 1st. zachód. Ze względu na małą liczbę niekodowanych kanałów nie jest on popularny w Polsce, lecz właśnie ze względu na (czasową?) dostępność egzotycznego kanału z północnych peryferiów Europy warto zajrzeć na Thora 1W.