Melodies of shortwave

http://radiacja.blogspot.com/2012/09/the-melodies-of-shortwave.htmlInterval signals / signature signals are sort of "calling" or "paging" melodies played by shortwave broadcasting stationas in order to indicate their transmission and attract listeners. About 10 years ago and earlier, whole shortwave bands used to sing all kinds of  interval signals every top of the hour: Looped melodies, chimes, parts of anthems and even bird singing - that's what IS were.

Below are top-10 of my favourite signature signals from the DX-past (1999 to 2002):

Interval signal / sygnał interwałowy to rodzaj melodii będącej sygnaturą i jednocześnie dźwiękiem przywoławczym nadawanym przez międzynarodowe stacje radiofoniczne na falach krótkich. Grywano je, by ułatwić słuchaczom odnalezienie danej stacji w gąszczu wielu innych - każda z nich miała swój własny, charakterystyczny IS. Sygnał zwiastował także rozpoczęcie programu.

Jeszcze 10 lat temu tuż przed każdą pełną godziną rozbrzmiewały nimi wszystkie pasma fal krótkich.
Krótkie, zapętlone "melodyjki", fragmenty hymnów i pieśni - prostych i bardziej złożonych, ale bardzo dobrze znanych wiernym słuchaczom danej stacji i zachęcające pozostałych.

Oto top-10 moich ulubionych melodii przywoławczych sprzed ponad 10 lat (1999-2002):


#1 Radio France Internationale
Very nice piece of musical art - not so typical for an IS, this one is over 3 minutes long, might be descriobed as roughly electronic and techno music. Extremely thrilling when heard on shortwave. French have always been designing excellent identity for media - both radio and tv stations - both visual and sonic.

Piękny kawałek muzycznej sztuki - choć nietypowy jak na sygnał interwałowy, bo trwający aż 3 minuty kawałek w stylu muzyki elektronicznej/techno. Dreszcz przechodził, gdy słyszało się go na falach krótkich w modulacji AM. Zresztą Francuzi zawsze potrafili zapewnić doskonałe oprawy dla mediów - wizualne i dźwiękowe, bo zarówno dla stacji telewizyjnych i radiowych.

#2 Radio Vlaanderen International
Nicely looped track, was prestent on air only for approximatley 3 years. It's predecessor was also nice.

Ładnie zapętlony kawałek, w eterze puszcznyc tylko przez ok. 3 lata. Jego poprzednik też był ciekawy, choć słyszałem go tylko raz i jako IS Radia Africa International (!).

#3 "B5 Aktuell"
Music filler broadcasted before every full hour.
Nie do końca IS, a często grany o pełnej godzinie muzyczny "wypełniacz". Świetny, rytmiczny.

#4 Radio Sweden
#5 Radio Mayak
#6 China Radio International
#7 Radio Japan#8 Radio Netherlands#9 Radio Polonia
#10 Radio Canada International (music theme)#11 Radio Exterior de Espana
Bonus tracks
Radio Free Europe / Radio Liberty (Radio Wolna Europa)
Komunikat w języku polskim brzmi "Transmisja programu RWE"Swiss Radio International


And....  XXXXXX

Lincolnshire Poacher is a mysterious spy station, so called "number station", named after it's signature signal - fragment of an English folklore song. I used to pick it quite frequently around 2000/2001 but never guessed it's fascinating nature.

Lincolnshire Poacher to jedna z tajemniczych stacji numerycznych. Nazwę nadano jej od tytułu angielskiego utworu folkowego, który grany był przed rozpoczęciem dyktanda cyfr...
Często łapałem ją w latach 2000/2001, ale wówczas nie roztrząsałem jej tajemniczej i fascynującej natury.
Although SW-DX is not my main interest anymore, i occasionally check out the band. It's noticable only few stations remained broadcasting their musical signatures. Many stations ceased broadcasting on shortwave or moved to the web. Many listeners lost their interest for shortwave, but those who stayed equipped thmeselved with better receivers that make tuning around the shortwaves easier. But, it seems every year there's less to listen to.

Apart from Radio Japan, Radio Espana and L.Poacher, they are all my recording made on tapes. It's so important to preserve this chapter of the history of worldwide broadcasting.
www.intervalsignals.net - Interval Signals Online is the place where the recordings of most historic signature signals are archived. Thousands of them are sorted by countries.

Chociaż krótkofalowy DXing nie jest już moim podstawowym hobby, od czasu do czasu przegłądam zakresy KF. Dla wieloletniego słuchacza rażący jest niemal zupełny brak sygnałów interwałowych między audycjami. Wiele stacji zakończyło nadawanie dla zagranicy, lub przeniosło się do Internetu. Wielu słuchaczy przestało się interesować tym pasmem, choć ci, którzy pozostali dysponują lepszym sprzetem niż przed laty. Nie mniej z roku na rok ubywa ciekawych transmisji.

Oprócz R.Japan, R. Espana i L.Poachera, przedstawiłem swoje własne nagrania z dawnych kaset. Sądzę, że ważne jest by zachować i zarchiwizować ten bardzo ciekawy rozdział w historii światowej radiofonii.
Zajmuje się tym m.in. witryna www.intervalsignals.net - Interval Signals Online. Znajdują się tam tysiące nagrań sygnałów interwałowych z całego świata z wielu dziesięcioleci. Można je przeglądać posortowane krajami.

Brak komentarzy :