DTMF w rosyjskich sieciach radiowych UKF

http://radiacja.blogspot.com/2013/02/dtmf-w-rosyjskich-sieciach-radiowych-ukf.html
Z perspektywy słuchacza w Polsce, pojęcie sieci stacji radiowych kojarzy się z franczyzowymi rozgłośniami typu Eska czy Złote Przeboje i sposobem ich działania: jest jeden główny program - "warszawski", stanowiący większość czasu antenowego a w określonych godzinach na krótko pojawiają się tzw. "rozszczepienia" z lokalnymi informacjami i reklamami dla miasta czy regionu.

W Rosji jest podobnie, acz z dwiema zasadniczymi różnicami: rozszczepienia dotyczą większości stacji - i państwowych i prywatnych, po drugie: są wymuszone koniecznością dostosowania jednego programu dla wielu stref czasowych. Koordynacja sieci w kraju o największej powierzchni może wydawać się trudna, ale dzięki dużemu stopniowi automatyzacji jest do wykonania.