Bandscan and pirate radio in London

http://radiacja.blogspot.com/2016/10/bandscan-and-pirate-radio-in-london.html
How metaphoric for London! The first FM station I was able to tune-in to automatically with a portable radio in Walthamstow, NE London, turned out to be... a pirate radio! Guess what was the another one?
It took a third or even fourth scan, when I was finally able to tune a legal FM broadcast.

During this trip, I almost totally neglected the licenced stations (which in fact were no new to me - I use to listen to some of them at home through satellite and online) and dedicated almost my whole DX sessions to the pirates - a broadcasting phenomenon, which is even more significant and representative of London. My impression is, it is pirate radio that provides quantitative, musical and cultural wealth of London's FM band...

Jesienne tropo pod Warszawą (sezon 2016)

http://radiacja.blogspot.com/2016/10/jesienne-tropo-2016.html
Zdjęcie poniżej przedstawia RTCN Warszawa/Raszyn (Łazy) w jesiennym krajobrazie. W mojej lokalizacji - w Górze Kalwarii (25km od Łaz i 30km od centrum W-wy), jest on głównym źródłem naziemnych emisji RTV. Tegoroczne jesienne tropo przyniosło pod Warszawę sygnały bardzo odległych "RTCN-ów", głównie szwedzkich. Ciekawe natomiast, dokąd podczas podwyższonych warunków propagacji troposferycznej w DX-ową podróż udają się sygnały z RTCN Łazy?


http://radiacja.blogspot.com/2016/10/jesienne-tropo-2016.html
(fot.własna, 14.10.2016)

Bandscan Londyn

http://radiacja.blogspot.com/2016/10/bandscan-london.html
Nie spodziewałem się wielu DXów w Londynie wiedząc, jak wielkim jest miastem, oraz w jak bardzo zabudowanym miejscu przyszło mi tam się zatrzymać. Okazało się jednak, że różne bliskie i dalekie sygnały z łatwością penetrują zabudowania grodu nad Tamizą. Z moich obserwacji najodleglejszy, stale utrzymujący się sygnał stacji FM przemierza do niego dystans aż 250km. Złapałem tu również coś z Walii oraz scatter ze Starego Kontynentu. Najwięcej atrakcji oferował lokalny eter - pełen stacji BBC i pirackich.